PERSONALTALENT
CAREER, LIFE & PERSONAL COACHING EN PSYCHOLOGISCHE DIENSTVERLENING

Psychologische dienstverlening

Op sommige momenten in je leven kan spanning zodanig toenemen dat psychische en soms ook lichamelijke klachten ontstaan. De eerste symptomen zijn hoofdpijn, concentratie- en geheugenstoornissen, prikkelbaarheid, moeheid, nek- en schouderpijn of rusteloosheid. Vaak slaap je ook slechter of juist heel veel, heb je minder zin in sociale activiteiten en pieker je meer. Je voelt je ontevreden, gespannen en lusteloos. Kortom, je zit niet lekker in je vel.

Soms denk je dan dat het vanzelf wel weer overgaat of dat een vakantie voldoende is. Of je hebt gewoon geen tijd om aandacht aan je klachten te besteden. Omdat je de oorzaak niet aanpakt, is de kans groot dat ze in ernst en aantal toenemen. Na een aantal maanden of jaren kunnen ze leiden tot een burnout of depressie. Het is van belang actief aan herstel te werken en stressfactoren aan te pakken.

Personal Talent biedt een kortdurend traject om je hierbij te ondersteunen. Samen met Birgit Paumen besteed je aandacht aan stress- en energiemanagement. Je ziet welke omstandigheden, gedragspatronen en overtuigingen een rol spelen in jouw energielek en bekijkt samen hoe je hierop kan tegensturen.
Je gaat zelf weer de regie over jouw leven nemen en zorgen dat je mentaal fit wordt.