PERSONALTALENT
CAREER, LIFE & PERSONAL COACHING EN PSYCHOLOGISCHE DIENSTVERLENING

werkgevers

U heeft als werkgever goede mensen, een goed team en dat wilt u graag zo houden. U wilt dat uw medewerkers optimaal functioneren en u wilt aantrekkelijk zijn en blijven voor goede (nieuwe) werknemers.

Personal Talent kan u hierin ondersteunen. In tweegesprekken bekijkt Birgit Paumen samen met uw medewerker wat er voor hem of haar nodig is om effectief en met plezier te kunnen (blijven) werken. Ze onderzoeken samen hoe uw werknemer het beste tot zijn of haar recht kan komen, talenten kan benutten en kwaliteiten verder kan ontwikkelen. Afhankelijk van de vragen die spelen, coacht Birgit hem of haar in het bereiken van de best functionerende balans in zijn of haar leven en het omgaan met ervaren problemen. Wanneer spanningsklachten zijn ontstaan begeleidt Personal Talent uw medewerker bij een zo spoedig mogelijk en effectief herstel.

De trajecten die Personal Talent biedt zijn kortdurend en resultaatgericht. Van te voren maakt Personal Talent afspraken met u over de duur en het eventueel inzetten van extra instrumenten zoals een talentenanalyse of een loopbaanonderzoek. In overleg kunnen één of meerdere driegesprekken met werknemer en werkgever of leidinggevende plaatsvinden.