PERSONALTALENT
CAREER, LIFE & PERSONAL COACHING EN PSYCHOLOGISCHE DIENSTVERLENING

Werkwijze en tarieven

Intake
In een persoonlijk intakegesprek van ca. 1 uur maak je samen met Birgit inzichtelijk welke vragen er spelen en waar je aan wilt werken. Je achtergrond en de verschillende aspecten van je huidige situatie zullen aan de orde komen. Samen bespreek je of en zo ja, op welke wijze, een vervolgtraject voor jou op een zinvolle manier vormgegeven kan worden. Hierbij worden concrete doelstellingen geformuleerd. Het intakegesprek is ook een goede gelegenheid om te kijken of het klikt en of de werkwijze je aanspreekt.

Vervolgtraject
De trajecten bestaan doorgaans uit 4-12 gesprekken van 3/4 uur, met een tussenliggende periode van 1-4 weken. Tijdens het traject zal Birgit  regelmatig met je evalueren of de ingeslagen weg nog de goede is om jouw doelstellingen te halen. Naast persoonlijk contact is het mogelijk afspraken te maken voor tussentijds telefonisch contact of contact per e-mail.

Locatie
De gesprekken vinden in principe plaats in de praktijk van Personal Talent of, indien van toepassing, van je werkgever of sportvereniging.

Openingstijden
De praktijk is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00-17.00 uur.

Aanmelden, tarieven en vergoedingen
Klik hier voor meer informatie.